4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 12. RUJNA 2017.

12.9.2017.

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 12.9. 2017.

Dopuna dnevnog reda

4 sj GV dopuna dnevnog reda
29. rujna 2017. 110,17 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.,

Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

- Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2017.,

- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017.,

- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.

- Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj
29. rujna 2017. 101,24 KB

Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2017.,

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. 7.- 31. kolovozA 2017.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije - pismo namjere za izgradnju skate parka u Zaboku

Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 12. 9. 2017.

Zapisnik sa 4 sj Gv
07. studenog 2017. 94 KB

  • Ispiši: