5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 12.10.2017.

6.11.2017.

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka

Poziv na 5. sj GV 12.10. 2017. 1
10. listopada 2017. 5,56 MB

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Zaboku za 2017.

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Zaboku za 2017.

I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2017.

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka

Rješenje o  imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Zaključak Gradskog vijeća o mirovanju ili prestanku mandata te zamjenicima i izboru novih predsjednika Vijeća MO

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. rujna  2017.

Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka

Zapisnik 5 sj GV
06. studenog 2017. 110,5 KB
  • Ispiši: