Adaptacija unutarnjih prostorija DVD - a Zabok

29.11.2021.

U dobroj suradnji sa VZG Zabok i gradom Zabokom u 2021. godini DVD Zabok pokreće projekt adaptacije i obnova unutrašnjosti vatrogasnih garaža (bojanje i krpanje zidova te spajanje dviju garaža zbog lakšeg dolaska do zaštitnih odijela prilikom intervencije). Također, uz pomoć VZG Zaboka postavljeni su i novi industrijski podovi u sve vatrogasne garaže. Plan nam je i u 2022. godini nastaviti sa obnovom dotrajale vatrogasne opreme, a želja da se u narednim godinama do proslave 100. godišnjice osnutka društva obnovi zgrada vatrogasnog doma i svih prostora u našem vlasništvu, te nabavka novijeg vatrogasnog vozila kojim bi bili još učinkovitiji na intervencijama i na usluzi građanima grada Zaboka – poručili su iz DVD  -a Zabok.

  • Ispiši: