DOĐITE GLASATI: 'Uzmi pare i napravi nešto za mlade u Zaboku'

24.5.2019.

Izbori se održavaju u City prolazu 25. 5. od 16 do 20 sati.

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla s partnerima Mrežom udruga Zagor te gradovima Zabokom, Pregradom i Klanjcem provodi projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici“. Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka. Participativni proračun za mlade provest će se u Pregradi, Zaboku i Klanjcu. Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Bira se naj projekt u Zaboku, a to su Kup zabočkih kvartova - uredi svoj kvart, Parkić za pse i Piknik kod vidikovca Vodosprema te ŠUDIGO playground.

Izbori se održavaju u City prolazu 25. 5. od 16 do 20 sati. Pravo glasa imaju mladi od 15 do 30 godina starosti s prebivalištem i boravištem u Gradu Zaboku.

  • Ispiši: