HEP - Natječaj za donacije 2020.

19.2.2020. Obavijesti

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 17. veljače 2020. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2020. godini.


Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 •          Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 •          Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 •          Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 •          Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 •          Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 
Prihvatljivi prijavitelji:

 •          Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 •          Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
 •          Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 •          Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
 •          Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
 •          Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 •          Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

 •          Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 •          Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
 •          Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 •          Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 
Način prijave i rokovi

 •          Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).
 •          Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 •          Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2020. godinu
 •          Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
 •          Trajanje Natječaja – od 17. veljače do 17. ožujka 2020. godine
 •          Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati
 •          Rok za provedbu projekta: od dana objave Natječaja (17. veljače  2020.) do dana podnošenja izvještaja (31. siječnja 2021.)
 •          Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 24.  travnja 2020. godine.

 
Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 •          Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 •          Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2020@hep.hr
 •          Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 
VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2020@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

OBRASCI:
Prijavnicu i ostale dokumente možete preuzeti ovdje:
 

UPUTA ZA PRIJAVITELJE

(uputa, prijavnica, obrasci za izvješća  i ostali dokumenti - PDF)
 


 

 • Ispiši: