HEP -Javni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn – prijave do 24. 6. 2019.

23.5.2019. Obavijesti

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn za 2019. godinu. Više od 130 kupaca ZelEna, kupovinom zelene električne energije u 2018. godini, osiguralo je preduvjete za raspisivanje novog javnog poziva za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn, ukupne vrijednosti 1 milijun kuna. Sudionici natječaja mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Prijavitelji moraju posjedovati projektnu dokumentaciju za izvedbu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije sa sveobuhvatnim troškovnicima i projektantskom procjenom investicije.

Javni poziv otvoren je do 24. lipnja 2019. u 14 sati, a rezultati će biti objavljeni na internetskoj stranici zelen.hep.hr.

Dokumentacija:

 1. Javni poziv na dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn

 2. Obrazac 1 suglasnost za sudjelovanje na natječaju

 3. Obrazac 2 IZJAVA dozvola vlasnika za izvedbu projekta

 4. Prijavni obrazac ZelEn 2019

  • Ispiši: