JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine

23.10.2017. Obavijesti

              REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

                 Gradonačelnik

KLASA: 363-01/14-01/121

URBROJ: 2197/01-05/3-17-31

Zabok, 23.10.2017.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

 

o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka

za razdoblje od 2016. do 2022. godine

 

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine,radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, javnosti,trajat će od 23.10.2017. godine do 24.11.2017. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti dostavljaju se zaključno do 24.11.2017. godine na

adresu Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine dostupan je na Internet stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, svakim radnim danom u vremenu od 11 do 13 sati.

 

Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku s imenom i prezimenom,

adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe

i pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje (obrazac u prilogu).

                                                                                                          GRADONAČELNIK

 

                                                                                                             Ivan Hanžek, oec.

 

Priloženi dokumenti

Plan gospodarenja otpadom Odluka
23. listopada 2017. 251,19 KB
Plan gospodarenja otpadom nacrt
23. listopada 2017. 1,87 MB
Javna rasprava obrazac
23. listopada 2017. 30,5 KB
  • Ispiši: