NAJAVA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 29. 10. 2018.

26.10.2018. Događanja

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/016

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 26. listopada 2018.

P O  Z  I  V

            Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam po hitnom postupku 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 29. LISTOPADA 2018. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 18. 10. 2018.,

2. Dječji vrtić „Zipkica“, S. Radića 15, Zabok:

     - Godišnji izvještaj o radu za odgojno-obrazovnu 2017/2018. godinu

     - Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2018/2019. godinu

3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada

    Zaboka - raspisivanje javnog natječaja po sniženoj cijeni,

  1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada

    Zaboka obrtu Meditex iz Zaboka,

5. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

Povodom Dana svih svetih, prije sjednice Vijeća u 17,30 sati, gradski vijećnici, predstavnici Grada Zaboka i  udruga će položiti vijenac  kod Centralnog križa na gradskom groblju u Zaboku i  odati počast poginulim braniteljima paljenjem svijeća.

S poštovanjem,

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                 Gradskog vijeća  

                                                                                               Žarko Ivančić, oec.                                                                                                                                      

                            

 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: