NAJAVA - 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 21. 6. 2017. U 18,00 SATI

20.6.2017. Događanja

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

          G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/15

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 16. lipnja 2017.

P O Z I V

            Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13. i 16/14.) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 21. LIPNJA 2017. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka,

     održane 8. lipnja 2017.,

2. Prijedlog  izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o porezima Grada Zaboka,

4. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2016.,

5. Informacija o obavljenom proračunskom nadzoru Grada Zaboka za 2016.,

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  na povećanje broja zaposlenih djelatnika  u DV

    „Zipkica“, Zabok,

7. Prijedlog imenovanja člana nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok,

8. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 4. do - 31. 5. 2017.,

9. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju na gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,  

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                    

                                                                                                        Gradskog vijeća 

                                                                                                         Žarko Ivančić, oec.

        

Priloženi dokumenti

Poziv na 2 sj GV
20. lipnja 2017. 3,26 MB
  • Ispiši: