NAJAVA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 23. 1. 2019.

17.1.2019. Događanja

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/001

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 15. siječnja 2019.

P O  Z  I  V

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13. i 23/17.) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 23. SIJEČNJA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća 17.12.2018.,

2. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,

3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu,

4. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s

    napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i

    smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj,

6. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2018. i Program rada za 2019.,

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2018.,

8. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

                                                                                                             PREDSJEDNIK          

                                                                                                            Gradskog vijeća                       

                                                                                                            Žarko Ivančić, oec.     

 

 

          

                                                                                                                         

                                                                                                

DOSTAVITI:

Priloženi dokumenti

Poziv na 22 sjednicu GV 23.1.2019.
24. siječnja 2019. 19,38 MB
  • Ispiši: