NAJAVA: 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 20. 7. 2011. U 19,00 SATI

18.7.2011. Događanja
REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/11-01/10

URBROJ: 2197/01-02-11-1

Zabok, 15. srpnja 2011.

POZIV

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 20/09.) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 20. srpnja 2011. g. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

7. srpnja 2011.,

2. "Zagorski vodovod" d.o.o., Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010.,

3. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Izvještaj o radu, te financijskom poslovanju za 2010.,

4. "Plavinka" d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010.,

5. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova - Prijedlog odluke o

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

6. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti izrada i postava vertikalne prometne

signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području Grada Zaboka u 2011., 2012.,

2013. i 2014. godini na temelju pisanog ugovora,

7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2011.

8. Prijedlog odluke o sufinanciranju izvođenja radova potprojekta na izgradnji školske

sportske dvorane strukovnog i umjetničkog učilišta i gimnazije u Zaboku,

9. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

  • Ispiši: