NAJAVA 31. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 23. 12. 2019.

23.12.2019. Događanja

                         

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/19-01/014

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 18. prosinca 2019.

P  O  Z  I  V

 

            Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam po hitnom postupku 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

 

U PONEDJELJAK, 23.  PROSINCA 2019. U 18:00 SATI

u Društvenom domu u Proseniku Gubaševskom 25 a

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

                                      D n e v n i     r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća 18. 12. 2019.,

2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2019.:

    1) Prijedlog  odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te   

         projekcija za 2020. i 2021. godinu,

    2) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu  

        Zaboku za 2019. godinu,

    3) II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    4) II. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019. godinu,

    5) II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019. godinu,

    6) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019. godinu,

    7) I.  izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene  

        poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2019. godini,

    8) I. izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće

    službenika

4. Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Zipkica u Zaboku – prijenos u vlasništvo ustanove,

5. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim Skraćenog zapisnika koji će se dostaviti prije sjednice.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

 

S poštovanjem, 

                                                                                                              PREDSJEDNIK                  

                                                                                                              Gradskog vijeća                                                                                                                           

                                                                                                             Žarko Ivančić,oec.

 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: