OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U AKADEMSKOJ 2019./2020.

13.12.2019. Obavijesti

                         

            REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

              Odbor za stipendije

 

KLASA: 604-02/19-01/003

URBROJ: 2197/01-05/2-19-7

Zabok, 13.12.2019.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020., Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 13. prosinca 2019. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te je sastavilo i objavljuje

 

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA

U AKADEMSKOJ  2019./2020. GODINI

 

 

Prezime, ime

Ukupni bodovi

  1.  

Mak Viktorija

 

232

  1.  

Latinović Iva

159

  1.  

Roginić Matija

146,88

  1.  

Tuđa Klara

129,2

  1.  

Vuksan Tea

107,7

  1.  

Krajačić Jelena Klaudija

105.6

  1.  

Hrastinski Martin

100

  1.  

Mak Martin

99,2

  1.  

Kendjel Kristijan

95

 

Nije bodovan zahtjev kandidata Jelena Bedeniković i Marte Posavec jer ne ispunjavaju formalne uvjete za ostvarenje stipendije, te njihovi zahtjevi nisu uzeti u razmatranje.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

             Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči grada Zaboka.                                           

            Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

            Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

                                                                                             

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                

                                                                                                Bojana Birač

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK, oglasna ploča i www.zabok.hr;

2. Pismohrana.

  • Ispiši: