OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI

19.12.2018. Obavijesti

            REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

                 i javne potrebe

 

KLASA: 604-02/18-01/002

URBROJ: 2197/01-05/2-18-8

Zabok, 19.12.2018.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2018/2019, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 19. prosinca 2018. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te je sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU  ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI

Prezime, ime adresa

Ukupni bodovi

  1.  

Dugorepec Zoran

175,06

  1.  

Pripeljaš Ivana

166,54

  1.  

Mihovilić Mihaela

162,6

  1.  

Gašparić Brigita

132,3

  1.  

Roginić Matija

128,4

  1.  

Gašparić Mirko

120,00

  1.  

Tajana Sinković

112,8

  1.  

Turk Patrik

90,8

  1.  

Vuksan Karla

83,8

Nije bodovan zahtjev kandidata Matije Horvata jer ne ispunjava formalne uvjete za ostvarenje stipendije, te njegov zahtjev nije uzet u razmatranje.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

            Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.                                                  

            Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

            Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                 

                                                                                               Bojana Birač

 NAPOMENA:

Kandidati su potpisali Obrazac – suglasnosti za obradu podataka i dobrovoljno i izričito dali suglasnost da Grad Zabok prikuplja i obrađuje osobne podatke radi provedbe postupka odnosno u svrhu utvrđivanja prava na studentsku stipendiju, te su suglasni s objavom liste.

 

  • Ispiši: