Sastanak delegacije RH u Vijeću Europe s glavnim tajnikom A. Kiferom

30.3.2017.

U Strasbourgu 29. 3. 2017. generalni tajnik V. E. Andreas Kifer je u svom uredu primio delegaciju RH u Vijeću lokalne i regionalne samouprave. U delegaciji je bio i veleposlanik RH pri Vijeću gdin. Papo.

Tema sastanka bile su  vezane za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske radom tijela Vijeća u 2018.godini  / Parlamentarnom skupštinom VE, Vijećem ministara i drugim.

Sudionici sastanka naglasili su važnost VE u punoj suradnji svih 47 država članica posebno u uvijetima složenih pa i konfliktnih odnosa među pojedinim članicama: Ukraina-Rusija, Turska -Grčka itd., a osobito za daljnji razvoj i unapređenje lokalne i regionalne samouprave .

Gradonačelnik Ivan Hanžek uručio je generalnom tajniku A.Kiferu obilježja grada, kao i knjige o brendiranju  grada Zaboka.

  • Ispiši: