Ssfaltiranje dijela spojne ceste gradova Zaboka i Donje Stubice

30.12.2019.


U Dubravi Zabočkoj MO I) u tijeku asfaltiranje dijela spojne ceste gradova Zaboka i Donje Stubice - NC DZA 026 Spoj Hruševec duljine 350 metara.

  • Ispiši: