Novosti

Dana 8. 7. održana je konstituirajuća sjednicu VIJEĆA MJESNOG ODBORA VII

Za predsjednika Vijeća MO VII izabran je Nikola Hrastinski

Valentina Đurek, zamjenica Gradonačelnika otvorila je sjednicu, pozdravila je sve prisutne i čestitala na izboru svim članovima Vijeća MO sa željom da uspješno rade na zadovoljstvo svih mještana. Napomenula je da je Grad u zadnje vrijeme dosta ulagao na području MO VII od nadsvođenja potoka Prosenik u Gubaševu sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, te oblaganjem nastavka korita potoka Prosenik, izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u naselju Martinišće, duljine 125 metara. Izgrađen je, po mišljenju mnogih građana, najljepši društveni dom u Proseniku Gubaševskom i dr.

Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada prozvala je izabrane članove Vijeća MO VII. Svi su se odazvali osim Zdenka Peteka koji je opravdao svoj izostanak. Jurica Sinković nastavio jevođenje sjednice do izbora predsjednika Vijeća, kao prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova. Jednoglasno je usvojen dnevni red od dvije točke:

1. Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća Mjesnog odbora VII,

2. IzborpredsjednikavijećaMjesnogodbora VII.

Jurica Sinković pročitao je Izvješće o provedenim izborima te konstatira da su u Vijeće izabarani:

JURICA SINKOVIĆ, ZABOK, PROSENIK ZAČRETSKI 59 ( zamjena za ZORANA BUNČECA – mirovanje mandata)

JOSIP HORVATEK, ZABOK, MARTINIŠĆE 14,

ROBERT LONČAR, ZABOK, GUBAŠEVO 18A,

NIKOLA HRASTINSKI, ZABOK, GUBAŠEVO 81,

DUŠAN JELENČIĆ, ZABOK, PROSENIK ZAČRETSKI 78,

DARIO GRAH, ZABOK, MARTINIŠĆE 30,

ZDENKO PETEK, ZABOK, GUBAŠEVO 77,

Zoran Bunčec je svoj mandat stavio u mirovanje a HDZ je za zamjenu odredio Juricu Sinkovića iz Prosenika Začretskog 59.

Pod drugom točkom dnevnog reda, sukladno članku 53 stavku 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka, Vijeće iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine. Predlagatelj kandidata može biti svaki član Vijeća. Dušan Jelenčić je predložio Nikolu Hrastinskog za predsjednika Vijeća. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe naglasio je da je Mjesni odbor dužan najkasnije do 15. rujna tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu planske dokumente i program rada za sljedeću godinu, kako bi se razmotrili kod izrade prijedloga Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za narednu godinu, s time da odmah utvrde koji radovi su prioritetni. U planu je izgradnja nogostupa u naselju Martinišće, od nove Područne škole Martinišće sjeverno, duljine 150 metara, kojem prethodi izgradnja oborinske kanalizacije investitora Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije. Ovih dana održan je sastanak s predstavnicima ŽUC-a kako bi se ubrzali dogovoreni radovi. Nakon toga otvorila se rasprava, članovi su pokazali velik interes za rješavanje problema na njihovom području, a to će dostaviti u pisanoj formi. po održanom sastanku i zajedničkom dogovoru.

Pripremila:Gordana Dugorepec

Skip to content