Novosti

Danas, 14. 5. 2012. održati će se 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/03

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 9. svibnja 2012.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 36. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u ponedjeljak, 14. svibnja 2012. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

29. ožujka 2012.,

2. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1, Zabok, Izvještaj o radu, te

financijskom poslovanju za 2011.,

3. Prijedlog odluke o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika

Hrvatska) iGrada Sanmenxia (Narodna Republika Kina),

4. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 11- zona mješovite namjene “Zabok

sjever”,

6. Prijedlog zaključak o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2012.

7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak i travnja

2012.,

8. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Download Poziv_na_36_sjednicu_GV.pdf
Skip to content