Novosti

Danas, 2. 11. 2011. održat će se 30. sjednica Gradskog vijeća

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 13. listopada 2011.,

2. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

3. Prodaja nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zaboka u

Gospodarskoj zoni oznake:kčbr. 4036/1 k.o. Zabok i kčbr. 4039 k.o. Zabok – raspisivanje javnog natječaja,

4. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopada 2011.,

5. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Download Poziv_na_30.sjGV_.pdf
Skip to content