Novosti

DANAS, 20. 11. 2014. će se održati 14. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/14

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 20. studeni 2014.

POZIV

Na temelju članka 44. stavka 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam po hitnom postupku 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 20. STUDENOG 2014. U 18.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

5. studenog 2014.,

2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Sjednica se saziva po hitnom postupku budući je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/14.) određeno kako će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provesti istovremeno sa izborima za predsjednika RH. Odluka Vlade RH o raspisivanju predsjedničkih izbora stupa na snagu u ponedjeljak, 24. 11. 2014., od kad počinju teći izborni rokovi, te je potrebno donijeti Odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore, kako bi počeli teći i rokovi za izborne radnje u postupku za izbore vijeća mjesnih odbora.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_14_SJ.pdf
Skip to content