Novosti

Danas, 22. 12. održat će se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Zabokaodržane

6. prosinca 2011.

2. 1) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2012.,

2) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012.,

3) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012.,

4) Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,

5) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,

6) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji

stanarsko pravo za 2012.,

7) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.,

8) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2012.,

9) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2012.,

10) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2012.,

3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,

4. Informacija Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina vezano uz proveden postupak – na znanje,

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Skip to content