Sastav, djelokrug i javnost rada

GRADSKO VIJEĆE 2021.  - 2025. 

MARTINA REPOVEČKI (zamjenica člana)

VALENTINA ĐUREK (članica)

JOSIP HORVATIN (član)

BOJANA BIRAČ (članica)

KRUNOSLAV KUŠAN (član)

PETAR VRANČIĆ (član)

ALEN GEREK (član)

 VLADIMIR PLEŠKO (član)

ŽARKO IVANČIĆ (zamjenik člana)

      10.

NATAŠA HLABAN (članica)

      11.

DRAGUTIN ČRNJEVIĆ (član)

      12. 

BRANKO SADAIĆ (član)

      13.

MARIO VIDEK (član).

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dragutin Črnjević (kontakt: 098/840-001)

Potpredsjednici: 

Josip Horvatin

Mario Videk

 

  • Ispiši: