Urbanistički planovi

Napomena: Vizualizacija prostornog i urbanističkog plana dostupna je putem dodatka webGIS Grada Zaboka - dolje desno na ovoj stranici. Navigacija u dodatku: s lijeve strane izaberite izbornik "Prostorni planovi", zatim "UPU Centar 3" te zatim odgovarajuće podloge plana klikom na prazni kružić ili kvadratić pokraj naziva podloge (npr. kvadratić ispred naziva  "4. Načini i uvjeti gradnje"). Radi lakšeg snalaženja možete i u izborniku "Administrativno" označiti dodatak "Katastarske čestice".

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenjagospodarske zone „Zabok 1“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Izvješće  o provedenoj javnoj raspravi o  provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 1“

 

Obavijest o javnoj raspravi o  provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 1“

 

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „CENTAR 3“ Zabok  

Izvješće o javnoj raspravi o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
07. prosinca 2017. 54 KB

  • Ispiši:

UPU Groblja u Jakuševcu Zabočkom

UPU gospodarske zone Zabok 1

0 1 ZAB NASLOVNA UPU 27 02 2008
01. prosinca 2016. 60,77 KB
0 2 ZAB AUTORSKA UPU 27 02 2008
01. prosinca 2016. 119,26 KB
0 3 ZAB NN sastavnica UPU 27 02 2008
01. prosinca 2016. 126,91 KB
0 4 ZAB SADRZAJ UPU 10 03 2008
01. prosinca 2016. 90,7 KB
1 0 ZAB TEKST UPU za JR 10 03 2008
01. prosinca 2016. 2,68 MB
2 0 ZAB ODREDBE UPU 24 04 2008
01. prosinca 2016. 217,79 KB
3 0 GRANICNICI U TEKSTU 27 02 2008
01. prosinca 2016. 57,2 KB

UPU 11- zona mješovite namjene „Zabok-sjever“

gv42 UPU Zabok 11
01. prosinca 2016. 313,02 KB
UPU 11 Zabok 1 namjena povrsina
01. prosinca 2016. 318,91 KB
UPU 11 Zabok 2.1 promet
01. prosinca 2016. 224,89 KB
UPU 11 Zabok 2.2 infrastruktura
01. prosinca 2016. 746,5 KB
UPU 11 Zabok 2.3 karakteristicni profili
01. prosinca 2016. 123,42 KB
UPU 11 Zabok 3 uvjeti koristenja i zastite
01. prosinca 2016. 269,44 KB
UPU 11 Zabok 4.1 uvjeti gradnje
01. prosinca 2016. 255,39 KB
UPU 11 Zabok 4.2 parcelacija
01. prosinca 2016. 307,96 KB

UPU Centar-3

elektroenergetika UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,18 MB
konzervatorska podloga zabok elaborat
01. prosinca 2016. 13,7 MB
Nacin uvjeti gradnje upu Centar
01. prosinca 2016. 1,47 MB
Namjena UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,19 MB
Odluka o donosenju UPU Centar 3
01. prosinca 2016. 268,78 KB
Promet UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,61 MB
telecom UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,15 MB
UPU Centar 3 KNJIGA 1
01. prosinca 2016. 1,77 MB
Uvjeti koristenja UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,24 MB
Vodoopskrba UPU Centar
01. prosinca 2016. 1,23 MB