Novosti

Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka (DGV)

Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka koje djeluje u Društvu Naša djeca Zabok osnovano je lipnju 2005. godine u okviru Akcije Gradovi i općine prijatelji djece i važan je segment u dobivanju prestižnog naslova Grad Zabok-prijatelj djece, jer participacija i uvažavanje dječjeg mišljenja vezano uz stvari koje se na njih odnose važan je čimbenik za život djece u gradu.

Dječje gradsko vijeće je aktivnost za djecu viših razreda osnovne škole od 11 do 15 godina koja omogućava djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava – pravo na izražavanje mišljenja o svim stvarima koja se na njih odnose. Cilj Dječjeg gradskog vijeća je stvarno i aktivno uključivanje djece u život i suradnju s odraslima u procesu odlučivanja o pitanjima važnim za život djece.

Na sjednicama se razgovara o temama bitnim za djecu te se predlažu gradskoj vlasti aktivnosti i programe koje bi trebalo ostvariti kako bi život djece u Zaboku bio kvalitetniji i ljepši. Potrebe djece saznajemo u direktnom kontaktu s njima, putem anketa, zajedničke želje i planove prezentiramo gradskoj vlasti na sjednicama DGV-a, na sjednicama Gradskog vijeća Grada Zaboka te direktno samom Gradonačelniku grada Zaboka.

Sastav DGV-a:

DGV čine po jedan predstavnik svakog razrednog odjela od V. do VIII. razreda OŠ K. Š. Gjalskog Zabok te predstavnici Dječjeg foruma DND-a Zabok. Mandat DGV-a je dvije godine.

Na 1. konstituirajućoj sjednici bira se gradonačelnik/ica i zamjenik/ica.

I. mandat DGV-a: 2005. – 2007.
Dječja gradonačelnica: Lara Hamer
Zamjenik gradonačelnice: Dario Vrbanec

II. mandat DGV-a: 2007. – 2009.
Dječja gradonačelnica: Ana Vrgoč
Zamjenik gradonačelnice: Karlo Kralj

III. mandat DGV-a: 2009. – 2011.
Dječja gradonačelnica: Ida Hamer
Zamjenik gradonačelnice: Marko Vrbanec

IV. mandat DGV-a: 2011. – 2013.
Mandat podijelili Marta Tušek i Luka Štokan
1. godinu je Dječja gradonačelnica Marta Tušek, a Luka Štokan zamjenik
2. godinu je Luka Dječji gradonačelnik, a Marta Tušek zamjenica

V. mandat DGV-a: 2013. – 2015.
Dječja gradonačelnica: Ema Smolić
Zamjenica gradonačelnice: Irena Tabaković

VI. mandat DGV-a: 2015. – 2017.
Dječja gradonačelnica: Eva Vrgoč
Zamjenica gradonačelnice: Doris Tkalčević

VII. mandat DGV-a: 2017. – 2019.
Dječja gradonačelnica: Dora Vranić
Zamjenik gradonačelnice: Lovro Mutavčić
VIII. mandat DGV – a: 2019. – 2021.
Dječja gradinačelnica: Mia Jurina
Zamjenica gradonačelnice: Sara Premrel Peštaj – zamjenica
OSTALI ČLANOVI:
Karla Mak
Jakov Kolar
Arijan Tršinski
Jakov Marković
Melani Halapir
Vanja Zajec
Katarina Tomek
Adrian Čičko
Nik Šimag
Ana Grah


Dječje gradsko vijeće postiglo je zapažene rezultate u svojim aktivnostima i projektima:

 • U okviru projekta Djeca s invaliditetom Dječje gradsko vijeće senzibiliziralo je djecu i odrasle na probleme s kojim se susreću djeca i osobe s invaliditetom, a u suradnji s Gradom Zabokom sniženi su svi pločnici u gradu kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo slobodno kretanje.
 • Poboljšajmo Park Milana Prpića
 • park je dodatno opremljen novim spravama za igru, a postojeće sprave su obojane i osvježene
 • organizirane su humanitarne karaoke „Svi za park Milana Prpića“ kako bi se sakupila financijska sredstva za uređenje parka
 • Projekt Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice

Glavni cilj:

 • olakšavanje života djeci koja žive u neimaštini

Specifični ciljevi:

 • konkretna pomoć djeci u vidu računala; odjeća, obuća, igračke…
 • podizanje svijesti građanstva, a posebno djece, o broju siromašnih koji nas okružuje
 • razvijanje želje za pomaganjem onima koji žive u neimaštini, posebice kod djece
 • obilježavanje 2010. – Europske godine protiv siromaštva i socijalne isključenosti

DGV dobilo nagradu za Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske.

 • Projekt Djeca ZA mir
 • podizanje svijesti o postojanju sukoba, različitih vrsta nasilja i zlostavljanja
 • razvijanje kritičkog odnosa prema sukobima te poticanje aktivnog djelovanja u postizanju mira kroz asertivnu komunikaciju
 • radionice forum kazališta, moderirane diskusije ne temu nasilja i nenasilja te edukativne radionice nenasilne komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba
 • Projekt Poboljšajmo parkove u gradu
 • U gradu Zaboku postoje 23 dječja igrališta
 • Dječji vijećnici su obišli sva igrališta, analizirali njihovo stanje i Gradonačelniku podnijeli izvješće
 • DGV će u suradnji s Gradom sva igrališta i parkove u lošem stanju popraviti i dodatno urediti novim spravama za igru
 • Organizirane su Humanitarne karaoke: SVI ZA DJEČJA IGRALIŠTA!!
 • DGV je u suradnji s Gradom sva igrališta i parkove u lošem stanju popravilo, obojalo i dodatno uredilo novim spravama za igru

Inicijativa DGV-a – organiziranje humanitarnih karaoka pokazala se punim pogotkom, jer osim što se prikupljaju financijska sredstva za uređenje dječjih igrališta, animira se veliki broj građana te se pokreće svijest o važnosti građanskih inicijativa i uključivanja u akcije koje doprinose poboljšanju života djece i građana u gradu.

 • Projekt Pruži mi priliku
  • Projekt o siromaštvu i socijalnoj isključenosti
  • Radionice o siromaštvu
  • Humanitarne karaoke “Misli na druge”-prikupljanje sredstava za ljetovanje
  • Humanitarna prodaja
  • Vršnjačka edukacija u OŠ s ciljem podučavanja o problemu siromaštva i socijalne isključenosti
  • Izrada letaka o siromaštvu
  • Prigodna izložba o siromaštvu
  • Sakupljanje odjeće, obuće, igračaka i darivanje djece
 • Projekt Zdravo i fino

Dječje gradsko vijeće projekt Zdravo i fino provodi od 2012. godine. Detaljnije informacije na Zdravo i fino.

 • Projekt Prebaci na volontiranje!

Dječje gradsko vijeće projekt Prebaci na volontiranje provodi od 2015. godine. Detaljnije informacije na Prebaci na volontiranje.


Dječje gradsko vijeće krajem 2011. godine sudjelovalo je u fokus skupini vezano uz istraživanje „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provodio Savez društava Naša djeca Hrvatske i ured UNICEF-a u Hrvatskoj. Istraživanje se koristi u svrhu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj koji se šalje odboru UN-a o pravima djeteta.

Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka pravi je primjer aktivne dječje participacije i uvažavanja dječjeg mišljenja u Gradu Zaboku, a to je i jedan od razloga zbog kojih Grad Zabok nosi prestižnu titulu Grad Zabok prijatelj djece.

Dječje gradsko vijeće povodom Dana Grada Zaboka 2012. godine, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge i rezultate kojima doprinosi razvoju grada Zaboka dobilo je Plaketu Grada Zaboka.

Voditeljica DGV-a: Jasenka Borovčak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content