Novosti

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE I DJEČJI FORUM DND-a Zabok održali su sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Valentinom Đurek

DJEČJA PRAVA – DJEČJA PARTICIPACIJA

Članovi i članice Dječjega gradskog vijeća i Dječjeg foruma DND-a Zabok posjetili su Gradsku upravu Grada Zaboka i održali sastanka sa zamjenicom gradonačelnika, Valentinom Đurek, kako bi ju upoznali s aktivmnostima koje provode te ispričali čime se bave u posljednjih nekoliko mjeseci, između ostalog da su uključeni u NEF – Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochilda Hrvatska i kampanju „Dječja prava na prvom mjestu!

U sklopu projekta „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj“ izložili su svoje ideje za volonterske akcije, treba procijenili da li su izvedive, ali svakaklo su odlučili još malo razmisliti i o nekim drugim mogućnostima i varijantama, te se s veseljem “baciti na posao”.

Zamjenici i koordinatorici iz Grada poklonili su bedževe s dječjim porukama vezanim uz dječja prava i njihovu participaciju. Poruke su oduševile, evo nekoliko:

Kad sva prava imaš onda štimaš!
Prava nemoj kršiti jer se neće dobro završiti!
Sva prava poštuj ti i svijet ćemo promijeniti!
Različiti smo svi, i ja i ti!
Glavu probistri i dobro razmisli!

Participacija djece znači da djeca mogu izražavati svoje mišljenje, a zaključke, koji će proizaći iz njihova iskustva, odrasli trebaju uvažavati u procesu odlučivanja !

Grad Zabok kao Grad prijatelj djece ima izvrsna iskustva u suradnji s Društvom Naša djeca Zabok, Dječjim gradskim vijećem i Dječjim forumom, podržava njihove aktivnosti, čestita na izvrsnosti, idejama, postignutim rezultatima i uspjesima, te zahvaljuje na doprinosu u ostvarivanju dječjih prava i svim projektima i akcijama koje oduševljevaju ne samo djecu, nego i odrase.

#DječjaPravaNaPrvomMjestu #dječjegradskovijeće #dječjiforum #dndzabok

Download Dje-je-participacija_aktivno-sudjelovanje-djece_letak.pdf
Skip to content