Novosti

Donesen prvi rebalans proračuna Grada Zaboka

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Zaboka donesene su prve izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Proračun sada iznosi 74,2 milijuna kuna te kako je objasnila pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Sinković, smanjen je za otprilike 3 posto u odnosu na planirani. – Osnovni razlog izmjene proračuna je osiguravanje nesmetanog rada proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Zipkica zbog njegovih smanjenih prihoda. U proračun je uvršten i višak prihoda iz prošle godine koji je bio predviđen u iznosu do 4,5 milijuna kuna, no kako su izostale pomoći iz državnog proračuna, odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja on sada iznosi 2, 8 milijuna kuna – objasnila je Sinković dodajući kako je višak uvršten u poslovanje u narednom razdoblju. Sinković je najavila da će izmjena i dopuna proračuna biti još jer se u budućem razdoblju očekuju smanjeni prihodi gradskog proračuna.

Stoga je u rebalans proračuna uvršteno projektiranje odnosno projektna dokumentacija za izgradnju podvožnjaka u Gradu Zaboku upravo u dijelu gdje je rekonstrukcijom i modernizacijom željezničke pruge ukinut željezničko-cestovni prijelaz kod Obrtničkog doma. To je jedan od prioritetnih projekata u ovom trenutku jer smatramo da izradom projektne dokumentacije možemo biti relevantni u razgovorima Vlade Republike Hrvatske i resornim ministarstvom – rekao je pročelnik Nenad Miletić.

Na sjednici je bilo riječi o projektu ‘BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje, odnosno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Grada Zaboka za projekt koji se financira iz EU fondova. Naime, 18. ožujka zaprimljena je obavijest o provedenoj 3. fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava u iznosu od 8 milijuna kuna kojoj je utvrđeno da predmetni projektni prijedlog udovoljava svim zahtjevima ocjenjivanja kvalitete te se upućuje u sljedeću fazu postupka donošenju Odluke o financiranju. Temeljem Odluke, Gradu Zaboku se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 8.000.000. kuna. Grad Zabok prijavio je projekt u ukupnoj vrijednosti od 14.262.985, 79 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi od 13.734.610,79 sukladno natječaju definiranim prihvatljivim troškovima. Od navedenih troškova na Grad Zabok se odnosi 11.847.547,54 kuna dok se na Grad Oroslavje odnosi iznos od 1.887.063,25 kuna. Nakon provjere prihvatljivosti ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 13.716.250,79 kuna. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji će biti dodijeljeni Gradu Zaboku kao korisniku iznosi 8.000.000, 00 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Grad Zabok kao korisnik prema projektnom prijedlogu obavezan je sufinancirati 5.734.610,79 kuna ( od čega na Grad Zabok otpada 4.944.521,18 kuna, a na Grad Oroslavje 790.089, 61 kuna. Korekcijama projektne prijave od strane nadležnih tijela navedeni iznos smanjen je na 5.716.250,79 kuna. Razdoblje provedbe Projekta je od 18. srpnja 2020. do 18. srpnja 2022. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić rekao je kako je kako se Grad ne bi trebao upuštati u kako je nazvao megalomanski projekt pored drugih gradskih potreba te da Gradu to nije prioritet i zato je njegov glas bio suzdržan.

– Ovo je prilika koja se ne propušta, odnosno 8 milijuna kuna bespovratnih sredstva koje ćemo dobiti, vjerojatno nećemo imati priliku dobiti. Za ta sredstva ‘grebali’ su se veći gradovi u sklopu Urbane aglomeracije Zagreb čiji je Zabok član – rekao je Hanžek dodajući da se na taj projekt naslanja i prometna studija koju je Grad Zabok izradio jer predviđa, između ostalog, i gradnju dvaju mostova za pješački-biciklistički prijelaz iznad Krapinice te iznad Parka Milana Prpića. Na taj bi način, pojasnio je, u budućnosti znatno bio rasterećen promet u gradu, a spojio bi se sjever i jug grada,

Na sjednici je između ostalog predstavljena i prometna studija grada Zaboka, a predstavio ju je Vlado Bužanić iz tvrtke Markiva projekt d.o.o.

Izvor:Zagorje.com

Skip to content