Novosti

DVD ZABOK 2022.

Izvanredna nabava nove vatrogasne opreme za potrebe službe spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme.

DVD-u Zabok odobrena su sredstva u stopostotnom iznosu za nabavu nove vatrogasne opreme koja je oštećena pri intervencijama spašavanja u razornim potresima. Stopostotni iznos financiran od strane Ministarstva unutarnjih poslova: 199.220,00 kn/ 26.441,04 EUR

Skip to content