Novosti

„Energetska pića goodbye, zdravlje hello!“

Na sastanku Vijeća učenika na početku 2. polugodišta povela se rasprava o neželjenim ponašanjima učenika u školi u kojoj su se spomenula energetska pića. Učenici su istaknuli da mnogi učenici predmetne nastave sve više kod kuće, pa i u školi, konzumiraju energetska pića. Predstavnici Vijeća učenika pisano su se izjasnili anketom u kojoj se konstatirala velika pojavnost konzumacije energetskih pića među sve mlađim učenicima. S problemom koji su zamijetili učenici Vijeća upoznati su članovi Školskog volonterskog kluba. Problem je učenike zainteresirao pa se formirala projektna skupina. Učenici iz projektne skupine upoznali su se s projektom „Građanin„ i mogućnostima rješavanja problema u okviru međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj, Zdravlje i Građanski odgoj i obrazovanje. Na Školskom volonterskom klubu razgovaralo se o pojavnosti i štetnosti ispijanja energetskih pića. Učenici su pogledali film „Moguća zabrana prodaje energetskih pića djeci u Hrvatskoj“ (YouTube), raspravljali i iznosili pisano svoje dojmove. Učenici su proučavali Konvenciju o pravima djeteta (UNICEF) i uvjerili se da neki članci govore o važnosti zdravlja djeteta te obvezama država da se osiguraju navedena dječja prava. Također su na stranicama Hrvatskog sabora iz 2018. godine pronašli prijedlog zakona o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima koji, nažalost, nije prošao. Projektna skupina članova Školskog volonterskog kluba zaključuje da navedeni problem treba istražiti, informirati učenike o štetnosti konzumacije energetskih pića te pokušati pronaći rješenja s ciljem unapređivanja osobnog zdravlja i zdravlja svojih vršnjaka.

Učenici projektne skupine podijelili su se u četiri manje skupine. Svaka skupina raspravljala je i pokušala oblikovati najbolji način rješavanja problema konzumacije energetskih pića.

Tako su učenici, članovi projektne skupine, iznosili različita rješenja. Svi su uočili gotovo iste probleme: štetnost za zdravlje, reklamiranje energetskih napitaka, konzumaciju energetskih pića. Izglasano je da je najbolji prijedlog informirati ne samo učenike, već i roditelje i učitelje o štetnosti konzumacije energetskih pića. Pristupilo se zatim razvoju plana djelovanja.

Tako su učenici proveli anketu među učenicima 5. do 8. razreda i ustanovili veliku pojavnost konzumacije energetskih pića. Upoznati su sa štetnosti konzumacije, ali ne primjećuju u konzumaciji nikakav problem. Posjetili su obližnje trgovine gdje su u razgovoru s djelatnicama trgovina saznali da naši učenici kupuju energetska pića.

Stoga je za učenike predmetne nastave organizirano predavanje o štetnosti konzumacije energetskih pića koje im je održala gospođa Katarina Lisak Jakopović, docentica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Osim toga, učenici su i na satovima razrednika raspravljali o navedenom problemu.

Kako bi učenici prihvatili prijedloge svojih vršnjaka, izrađen je kratak poučni film i pamtilice koji su objavljeni i podijeljeni učenicima i roditeljima.

Poruka svima: Pijte vodu, družite se, bavite se sportom!

Birajte zdrave izbore, stvarajte zdrave navike!

Skip to content