Novosti

Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level

Cilj projekta je podići kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini i osnažiti europske vrijednosti u lokalnom radu s mladima.

Nositelj projekta:Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže zadužene za područje rada s mladima: POYWE – Professional Open Youth Work Europe i InterCity Youth network.

 

Voditeljica projekta: mr.sc. Martina Šarić, dilp.iur

Vrijeme provedbe projekta: jesen 2019. – lipanj 2021.

Izvor financiranja: Ključna Aktivnost 2: Strateška partnerstva unutar Erasmus + programa za mlade

Nadležno tijelo u RH: Agencija za mobilnost i programe EU

Skip to content