Novosti

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA SPORTA u 2020. – OBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja i izglasavanjem prijedloga dodjele financijskih sredstava udrugama-članicama odnosno njihovim programima na Skupštini Sportske zajednice Grada Zaboka, održanoj elektronskim putem, Sportska zajednica Grada Zaboka u travnju 2020. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava, koja se daje u prilogu.

Sa udrugama kojima su Odlukom odobrena financijska sredstva sklopit će se Ugovori o dodijeli financijskih sredstava, sukladno natječajnoj dokumentaciji i zakonskoj regulativi.

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA
Ivica Vrančić – tajnik

info@sz-zabok.hr

www.sz-zabok.hr

Download ODLUKA-O-DODIJELI-FINANCIJSKIH-SREDSTAVA_2020_el.pdf
Skip to content