Novosti

Fond za aktivno građanstvo objavio Poziv za prijavu malih projekata

Fonda za aktivno građanstvo objavio je Poziv za prijavu malih projekata kojim će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalne organizacije civilnog društva (OCD) radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: stvarno nastali troškovi od strane prijavitelja projekta ili projektnog partnera, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:
· nastali su između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno Ugovorom o financijskoj podršci projektu povezani su s predmetom Ugovora o financijskoj podršci i navedeni su u detaljnom proračunu projekta;
· razmjerni su i nužni za provedbu projekta;
· upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilja projekta i očekivanih projektnih učinaka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;
· mogu se utvrditi i provjeriti;
· u skladu su sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa.

U okviru Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške po projektu iznosi 5.000 eura, a najviši iznos 15.000 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

ROK ZA PODNOŠENJEprojektnih prijedloga je 31. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Za sve ostale informacije i pomoć pri prijavi stojimo na raspolaganju, a kontaktirati možete osobu Mateja Krznar na e-mail: mateja@zara.hr.

Skip to content