Novosti

Foto natječaj „Volontirati je lako – to može svatko!“ i Natječaj kratki autorski tekst o volontiranju „Dobro biram – Volontiram!“

Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ Zabok, Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Gimnazijom Antuna Gustava Matoša Zabok, Gradom Zabokom, Gradom Pregrada, Općinom Krapinske Toplice, Općinom Bedekovčina i Krapinsko-zagorskom županijom provodi projekt “Volonterski centar VolontirAJMO” u okviru kojeg objavljuje dva natječaja:

1) Foto natječaj „Volontirati je lako – to može svatko!“

2) Natječaj kratki autorski tekst o volontiranju „Dobro biram – Volontiram!

Svrha Natječaja je prikazati volontiranje kao društveno korisnim, kako za samog pojedinca, tako i za cjelokupnu zajednicu kroz literarni izričaj odnosno fotografiju.

Napomena:

Na foto natječaj mogu se prijaviti svi zainteresirani s područja Krapinsko–zagorske županije da pošalju svoju autorsku fotografiju koja prikazuje konkretnu volontersku aktivnost i/ili akciju koja se odvijala na području županije u razdoblju 2016./2017. godine.

Dok se na natječaj kratki tekst o volontiranju mogu prijaviti učenici/ce srednjih škola Krapinsko–zagorske županije da napišu i pošalju po jedan kratki autorski tekst o volontiranju koji sadržava kratki opis pozitivnih iskustava o volontiranju, razloge volontiranja, utjecaj volontiranja na pojedinca i zajednicu te ostale teme vezane uz volontiranje. Umjesto pojedinačnih prijava učenika/ca škole mogu poslati objedinjene prijave sa svim potrebnim podacima za svaku pojedinu prijavu.

KAKO I DO KAD SE PRIJAVITI?

Prijave traju od 10.04.2017. do 10.05.2017. do 12:00 sati, te se šalju isključivo na mail volontirajmo@zagor.info

Više o načinu i pravilima prijave pročitati u prilogu pojedinog poziva.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Veselimo se Vašim prijavama!

Za sve upite slobodno nam se obratite.

Lijepi pozdrav,

VolotirAJMO tim

Download Volonterski-centar-VolontirAJMO_Poziv_natje-aj_-kratki-tekst-o-volonterstvu.pdf
Download Volonterski-centar-VolontirAJMO_Poziv_-foto-natje-aj.pdf
Skip to content