Novosti

GDCK ZABOK rezultati akcije DDK od 12. do 15. 2. 2019.

Josip Krajačić iz Zaboka po stoti put darovao krv

Gradsko društvo Crvenog križa je od 12. do 15. veljače provodilo akciju dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa je od 12. do 15. veljače provodilo akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Zaboku, Bedekovčini, Krapinskim Toplicama i Svetom Križu Začretju.

Tako je akciji ukupno pristupilo 565 darivatelja. Odbijeno ih je 83 tako da je krv dalo 482 darivatelja, od čega je 43 novih darivatelja koji su po prvi put dali krv.

Valja reći kako je Josip Krajačić iz Huma Zabočkog dao po stoti put krv.

Novi darivatelji su Janđel Magdalena, Komar Miroslav, Mihovilić Dijana, Rafajec Tomislav, Sibneraj Ines, Škof Josip, Topolovec Martina, Tršinski Ljubica, Barilar Đurđica, Bezek Tamara, Brodar Hršak Andreja, Ivanković Kristijan, Kozjak Božica, Petrač Sanja, Pinjuh Ivan, Sorić Tereza, Tušek Valentina, Dijaković Petra, Kunić Dominik, Suntešić Ljerka, Tretinjak Kristijan, Grabušić Ema, Hren Lorena, Pećar Ivana, Šamec Danijela, Bertić Ivan, Duž David, Duž Lorena, Greguraš Nina, Horenec Rebeka Jill, Horvat Florijan, Jagečić Noa, Kolman-Bokun Ema, Kranjčec Izidor, Mikulčić Tomislav, Novak Alen, Pavetić Karlo, Prugovečki Antonija, Šenjug Silvio, Šobak Josip, Tišljar Damian, Vrabec Martin, Zubić Danijela.

REZULTATI AKCIJA DDK OD 12. – 15. veljače 2019. godine

Akcije ddk

Datum

Pristupilo

Odbijeno

Dalo krv

Novi

DVD – Zabok

12.02.2019..

181 148m, 33 ž

25 16 m, 9 ž

156 132 m, 24 ž

8 3 m, 5 ž

K.Toplice – SBKT

13.02.2019.

73 35 m, 38 ž

16 2 m, 14 ž

57 33 m, 24 ž

9 2 m, 7 ž

Sv. Križ Začre. – Dom zdravlja

13.02.2019.

74 59 m, 15 ž

4 2 m, 2 ž

70 57 m, 13 ž

42 m, 2 ž

DVD – Zabok

14.02.2019.

85 69 m, 16 ž

21 12 m, 9 ž

64 57 m, 7 ž

3 3 ž

Opća bolnica Zabok i bol. hrv. veterana

14.02.2019.

36 26 m, 10 ž

6 2 m, 4 ž

30 24 m, 6 ž

1

1 ž

Srednja škola Bedekovčina

15.02.2019.

116 93 m, 23 ž

11 4 m, 7 ž

105 89 m, 16 ž

18 12 m, 6 ž

Ukupno:

12.02.-15.02.2019.

565

83

482

43

Skip to content