GDPR

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno  su regulirana  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka  na cjelovit regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području  država članica EU.  Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci”  obuhvaća  sve  podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze  voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava  na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka u skladu s pravnim temeljem (npr. ukoliko je  pojedinac dao privolu za obradu,  ukoliko je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili  kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisu), obrada podataka prema načelima obrade  ustanovljena Uredbom, obveza davanja adekvatne  informacije ispitanicima  glede  obrade njihovih osobnih podataka,  te  imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Zabok u svojstvu  voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Dodatne informacije:

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu podataka

Skip to content