Gospodarska zona Grada Zaboka

Vodeći se realnošću da je ulaganje u razvoj gospodarske zone i poduzetništva uvjet poboljšanja ekonomske budućnosti grada i njegovih građana, odnosnotemelj dugoročnog razvoja društva u cijelosti, Grad Zabok je uložio znatna sredstva u gospodarsku zonu (otvaranje novih poduzeća, ekonomski razvoj, zaposlenost).

Gospodarska zona Zabok  od 170 ha smještena je u neposrednoj blizini grada, između željezničke pruge Zagreb – Varaždin, autoceste Zagreb – Macelj i rijeke Horvatske, sastoji se od četiri povezana područja od kojih je prvi  u funkciji  od 1994. godine, drugi od 2000., treći od 2007. Ti su dijelovi komunalno opremljeni, a četvrti dio je u pripremi za  opremanje. U zoni djeluju slijedeće tvrtke:Auto Peba – Citroen, Arotol, Zagorski vodovod, Zagorski metalac, Ozimec, Valoviti papir – Dunapack, Poduzetništvo Tomek, Tifon (benzinska i skladište), M-profil, Regeneracija, Pučko otvoreno učilište Zabok, Elektron, Holcim, Termokem, Mira sistem, Beton-Lučko, Bauer, Konstruktor, Petruzalek, CIAK, Tehnopaneli, Konzum, Vatrozaštita, Trgocentar, Dekor, KTC Križevci, Expo biro, Komunalno Zabok, Županijska uprava za ceste, Bravarija Šturman, Tep-ex, Gradex, Gimanazija A. G. Matoša, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Optika Ana, Zagorski list, Radio Zabok, Bening, Signalprint, Delon, Risel, Zagorsko štedno kreditna zadruga, TT inženjering, Sitra, Brodić promet, City Walk, Lidl, Pekara Zaboky, Suzy Records, Kuglana, Cipele Žilnik, Bipa, Offertissima.

Obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: proizvodnja valovitog papira i kartona, proizvodnja netkanog tekstila, proizvodnja cementa i betona, proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča i sl., vatrogasna služba, proizvodnja žarulji i el. svjetiljki, uklanjanje otpadnih voda i smeća, građevinska i umjetnička bravarija trgovina motornim vozilima, trgovina na veliko gorivima i mazivima, elektr. aparatima, distribucija plina i vode, izgradnja objekata distribucija plina i vode, opće obrazovanje i tehničko i stručno obrazovanje, gradnja stambenih i nestambenih zgrada, trgovina na veliko, programiranje i planiranje razvitka županijskih i lokalnih cesta, proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, izgradnja objekta niskogradnje, ostali završni građevinski radovi, izdavanje novina, emitiranje radijskog programa, djelatnosti pripreme za tiskanje, pekara, posredovanje u trgovini, kreditno poslovanje, usluge promidžbe i marketinga, proizvodnja audio-kazeta, CD-a i DVD-a, proizvodnja grafičke opreme i sl.

Sredstvima iz Gradskog proračuna, uz potporu Ministarstva gospodarstva, u Zoni se kontinuirano  izvode radovi na opremanju  kompletnom infrastrukturom kako bi za buduće korisnike bila što prije raspoloživa za korištenje.

Nadalje, Grad odobrava oslobođenja 50% plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju proizvodnih pogona, te oslobođenje investitora od komunalne naknade za novosagrađene objekte u Zoni i to 100% prve godine, 50% druge godine,  25% treće godine, tako da puna obveza plaćanja nastupa tek četvrte godine.

            Upravo je pred dovršetkom izgradnja paralelne  ceste u Zoni  koja će omogućiti korištenje  novih parcela što do sada nije bilo moguće jer nije bilo pristupnog puta. Ove godine očekuje se ulazak u Zonu od strane 8 investitora koji su ishodili ili su pred ishođenjem lokacijske dozvole.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 2008. godine dostavljen je zahtjev za uključivanje u projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLS. Zahtjev se odnosi na sufinanciranje projekata u Gospodarskoj zoni, i to: Izgradnju nerazvrstane ceste i mješovite kanalizacije u Gospodarskoj  zoni (obuhvat zone UPU Zabok 1), izgradnju cesta kroz ZIVT (obuhvat zone UPU Centar 3), izrada idejnog projekta za cestu prema Velikom Trgovišću (obuhvat zone UPU Zabok 6), te izrada promidžbenih materijala za Gospodarsku zonu.

            Vezano uz razvoj Zone i gospodarstva treba naglasiti važnost obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.  Mala i srednja poduzeća (MPS) imaju važnu ulogu u gospodarskom razvoju, ona  su nukleusi iz kojih izrastaju brojna velika poduzeća.


GOSPODARSKA ZONA: 
Tablica – poslovni subjekti, adrese, broj zaposlenih, možete preuzeti

Priloženi dokumenti

Skip to content