Novosti

Grad Zabok će projekt ‘Skate parka’ prijaviti na mjeru 7.4.1.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka sve su točke izglasane jednoglasno

Proteklog je četvrtka održana sjednica zabočkog Gradskog vijeća na kojoj su sve odluke jednoglasno izglasane. Vijećnici su tako jednoglasno dali suglasnost Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski za zapošljavanjem još jednog djelatnika na pola radnog vremena zbog povećanog obujma posla. Ponovno je izabran i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Zaboku. Na rok od četiri godine opet je izabran dosadašnji ravnatelj Tihomir Vrančić čija je prijava jedina pristigla. Izglasana je i odluka o proširenju Plana mreže dječjih vrtića. Kako je objasnila pročelnica Grada Natalija Gretić, u Plan je dodana i odgojno – obrazovna skupina koja počinje s radom u novouređenoj Područnoj školi u Martinišću. Gretić je Vijeću izložila i odluku o zapošljavanju još jednog nastavnika u OŠ K.Š. Gjalskog, a vezano uz produljeni boravak djece.

– Naime, već se prijavilo 47 – ero djece za produljeni boravak, a to je prevelika brojka da svi budu u jednom razredu. Zato je potrebno zapošljavanje još jednog djelatnika – objasnila je Gretić, a vijećnici su pohvalili inicijativu te dali svoju suglasnost. Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe vijećnicima je izložio i činjenicu da će se izgradnja ‘Skate parka’ u Zaboku pokušati prijaviti na natječaj 7.4.1.

– U sklopu natječaja prihvatljivi projekti su i ulaganja u sportske objekte, pa smo mi tu vidjeli svoju priliku da prijavimo ‘Skate park’ – naglasio je Miletić. Na kraju sjednice je stručni suradnik za infrastrukturu Danijel Tuđa vijećnicima prezentirao koji se radovi izvode na gradskom području. Spomenuo je asfaltiranje nerazvrstanih cesta, radove na raskrižju Ulice Stjepana Radića i Matije Gupca, kao i početak radova na cesti Grdenci Jadeki, za koju je gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek rekao da će konačno spojiti istočni i zapadni dio grada. Tuđa je još spomenuo da su započeli radovi na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Zaprešić – Zabok u vidu čišćenja korova uz trasu.

Izvor:Zagorje.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content