Novosti

Grad Zabok izrađuje prometnu strategiju

Na području grada Zaboka započelo je postavljanje magnetnih brojača prometa na nerazvrstanim cestama i video kamera za brojanje prometa na raskrižjima nerazvrstanih županijskih cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije.

Grad Zabok započeo je s aktivnostima u cilju izrade Prometne studije i Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) grada Zaboka. Kao preduvjet potrebno je napraviti analizu i prognozu prometnih tokova što obuhvaća analizu postojećeg stanja i izradu prometne prognoze.

Kako nam je objasnio Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Gradu, analiza postojećeg stanja obuhvatit će definiranje prostornog obuhvata, analizu postojećeg stanja prometne infrastrukture (analizu infrastrukture cestovnog prometa, javnog prijevoza putnika (autobusni i željeznički), pješačkog prometa, biciklističkog prometa i snimanje video zapisa glavnih prometnica), analizu postojećeg stanja prometnih tokova (analiza prometnih tokova automatskim brojilima, ručnim brojanjem, video kamerama i anketiranjem), analizu postojećeg stanja sigurnosti prometa, analizu stava javnosti o prometu (web anketa), analizu postojeće prostorno-planske i projektne dokumentacije, analizu prostornih planova (najznačajniji prijedlozi analiziranih prostornih planova) te analizu demografskih podataka. – Izrada prometne prognoze uključivat će definiranje metodologije izrade, utvrđivanje trenda promjene volumena prometa, trend analizu demografskih, socioekonomski i drugih relevantnih parametara te prognozu prometa – naglasio je Tuđa.

Tijekom listopada, slijedom gore navedenih radnji, na području grada Zaboka započelo je postavljanje magnetnih brojača prometa na nerazvrstanim cestama kojima upravlja grad Zabok i video kamera za brojanje prometa na raskrižjima nerazvrstanih županijskih cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije. Ciljevi izrade prometne strategije, prema Tuđinim riječima, jesu dobiti prikaz sadašnjeg stanja prometnog sustava na prostoru grada te napraviti prijedlog nove organizacije koja počiva na suvremeno-sigurnosnim metodama i dostignućima.

– Studija mora dotaknuti i analizirati sve elemente koji su u vezi sa prometom, od prostornih planova, postojeće prometne mreže i planirane buduće mreže, analize prometnih tokova i njihovo sigurnosno servisiranje kroz prostor i vrijeme, analizu opasnih mjesta, vezanost gospodarstva i prometa, parkirališta i garaža, javni gradski, prigradski i međugradski prijevoz – istaknuo je stručni suradnik za infrastrukturu dodajući da će se ovom studijom identificirati i glavni problemi prometa u Zaboku. Zahvaljujući toj studiji će se, isto tako, pripremiti potrebna dokumentacija kako bi Grad bio spreman za prijavu na fondove EU u okviru programskog razdoblja od 2014-2020.

Izvor:Zagorje.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content