Novosti

GRAD ZABOK SUFINANCIRA RADNE BILJEŽNICE ZA UČENIKE OŠ

Grad Zabok i Krapinsko – zagorska županija sufinanciraju nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete, svaka u 50%-tnom iznosu za čenike od 1. do 8. razreda OŠ Ksavera Šandora Gjalskog za školsku godinu 2020./2021.

Navedeno roditelji ne moraju sami nabavljati, već će radne bilježnice dočekati učenike u školama na početku školske godine.

Skip to content