Novosti

Grad Zabok sufinancira radne bilježnice za učenike OŠ

Grad Zabok i Krapinsko – zagorska županija sufinanciraju nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete, svaka u 50%-tnom iznosu za 745 učenika OŠ Ksavera Šandora Gjalskog za školsku godinu 2019./2020. Navedeno roditelji ne moraju sami nabavljati, već će radne bilježnice i navedeni radni materijal dočekati učenike u školama na početku školske godine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content