Novosti

Grad Zabok u suradnji s REGEOM – om izradio Plan klimatske neutralnosti

Grad Zabok, u suradnji s REGEA-om (Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske), u sklopu projekta REMARKABLE Climate Leaders, financiranog u okviru programa OBZOR2020, je, kao jedan među prvim gradovima u Hrvatskoj, a prvi u Krapinsko-zagorskoj županiji izradio Plan klimatske neutralnosti Grada Zaboka za period do 2050. godine.

U skladu s vizijom Grada Zaboka da postigne klimatsku neutralnost do 2050. godine, ovaj strateški dokument služi kao smjernice za planiranje i vođenje aktivnosti potrebnih za ostvarenje ovog ambicioznog cilja. Plan klimatske neutralnosti usredotočen je na dva ključna sektora, sektor zgradarstva i sektor prometa, te predlaže niz mjera prilagođenih za suočavanje s jedinstvenim izazovima i prilikama u svakom od tih područja.

Plan predstavlja ambiciozan pristup Grada Zaboka energetskoj tranziciji i prilagodbi na klimatske promjene te osigurava da se projekti i mjere provode u suradnji s građanima i zainteresiranim dionicima te na njihovu korist.

Europska unija je 2019. godine donijela Zeleni plan, strategiju za postizanje održivosti, te osiguranje pravedne i uključive tranzicije, s krajnjim ciljem da Europa u periodu do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. Usvajanjem europskog Zakona o klimi 2021. godine, postizanje klimatske neutralnosti postalo je zakonski obvezujuće za sve zemlje članice, što znači da će se u periodu do 2050. godine morati iznaći načini i mehanizmi koji će omogućavati uklanjanje one količine emisija CO2 iz atmosfere koja se proizvodi i u atmosferu ispušta.

Skip to content