Novosti

Građani ne znaju kako do informacija

Od 700 anketiranih građana Zaboka njih 63,1 posto je znalo da postoji Zakon o pravu na pristup informacijama, ali samo njih 29,3 posto zna tko je prema tom zakonu dužan građanima na upit pružiti informacije. Građane najviše zanimaju informacije o komunalnim naknadama i porezima iz nadležnosti grada (17,6 posto), socijalnoj skrbi (16,9 posto), obrazovanju (15 posto), financiranju projekata iz gradskog proračunu (14,3 posto) te radu gradonačelnika i Gradskog vijeća (11,6 posto). Značajniji interes građana postoji još i za urbanističke planove (8,7 posto) te stanje i održavanje komunalne infrastrukture (7,3 posto).

Do provođenja ankete je informacije od tijela javne vlasti zatražilo 20 posto građana Zaboka, od kojih je u potpunosti odgovorom bilo zadovoljno njih 40,7 posto, dok njih 36,4 posto smatra da je odgovor bio površan. Gotovo jednak postotak građana koji su zatražili informaciju bio je zadovoljan (49,3 posto) i nezadovoljan (48,6 posto) traženom informacijom. Od onih koji nisu dosad tražili nikakvu informaciju njih gotovo dvije trećine (65,1 posto) nije trebalo nikakvu informaciju, 10,8 posto je našlo podatke na drugi način, njih čak 7,2 posto nije niti znalo za tu mogućnost a čak 5,9 posto nije očekivalo da će dobiti odgovor.

Na temelju pitanja iz ove ankete izradit će se brošura i pripremiti serija predavanja kako bi se građane Zaboka upoznalo što je moguće bolje s načinima komunikacije s tijelima javne vlasti. U okviru projekta također će se uspostaviti stalni informativni punkt u Gradu Zaboku, a dodatne informacije građani će moći dobiti i na besplatnoj telefonskoj liniji Transparency Internationala Hrvatska (TIH) 0800 245 542. Na temelju tih upita pripremit će se set preporuka za povećanje transparentnosti rada tijela Grada Zaboka, koje će javnosti biti predstavljene na okruglom stolu ujesen 2010. godine.

Projekt “Otvorena vrata” provode TIH i Grad Zabok od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine s ciljem educiranja i informiranja građana o načinima dobivanja informacija od tijela javne vlasti, a njegovu provedbu financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sa 141.663,90 kuna kroz program “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva”.

za Transparency International Hrvatska

Zorislav Antun Petrović, predsjednik

Skip to content