Novosti

Informacije o mogućnostima korištenja EU fondova u području sporta

Vodstvo Hrvatskog kickboxing saveza proslijedio je svojim članovima informacije o mogućnostima korištenja EU fondova u području sporta.

Tekst dopisa prenosimo u cjelosti.

“Poštovani/e,

Središnji državni ured za šport želi potaknuti stvaranje boljih uvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u području športa te ulaganje u šport kroz korištenje sredstava iz EU fondova. Obzirom na veliki potencijal športa za širi društveni razvoj, Središnji državni ured za šport će zagovarati uključivanje športa kao jednog od prioriteta za financiranje u narednom programskom razdoblju. Također, u okviru postojećih operativnih programa postoje određene mogućnosti koje otvaraju prilike za korištenje EU fondova za stvaranje boljih uvjeta za bavljenje športom te za poticanje građana na tjelesnu aktivnost.

Ovim putem dostavljamo vam informaciju kako je Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

Savjetovanje je objavljeno na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ te se svi predstavnici zainteresirane javnosti mogu uključiti putem prijedloga i komentara najkasnije do 18. travnja 2018. godine putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7217 .

Osnovni cilj mjere 7. je da osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture ruralna područja opet postanu poželjna mjesta za život i rad. Podmjera 7.4. odnosi se na ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Upravo se u okviru ove podmjere otvaraju određene prilike i za područje športa. Obzirom kako se, uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta, prihvatljivi projekti odnose i na građenje i/ili opremanje sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste) te građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), molimo Vas da proučite prijedlog Pravilnika i po potrebi se uključite u navedeno savjetovanje. Također Vas molimo da o istome informirate potencijalno zainteresirane prijavitelje ili partnere.

Po donošenju Pravilnika planirana je objava natječaja za provedbu mjere 7 te vas ujedno upućujemo na praćenje Indikativnog plana objave natječajahttps://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/ .

Nadalje, upućujemo vas i na praćenje objave natječaja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, obzirom kako Središnji državni ured za šport priprema prijedlog za objavu poziva koji će se odnositi uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport. Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru ovog Operativnog programa nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/ .

S poštovanjem,

Tomislav Novosel, Glavni tajnik Hrvatskog kickboxing saveza”

Skip to content