ISO

Certifikat ISO 9001:2008

Certifikat ISO 9001:2008
Certifikat ISO 9001:2015

Godine 2009. prišlo se edukaciji i uvođenju sustava kvalitete (prema normi HRN EN ISO 9001:2008).

Naš poslovni sustav certificirala je prema Međunarodnoj normi ISO 9001:2008 vodeća certifikacijska kuća Bureau Veritas Croatia d.o.o., koja je u 100% vlasništvu Bureau Veritas-a međunarodne organizacije na području inspekcije, verifikacije i certifikacije, sa sjedištem u Parizu.

Certifikacijski audit u Gradskoj upravi proveden je 20. travnja 2010., te CERTIFIKAT ISO 9001:2008 koji dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom u Gradu Zaboku sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen s propisima, uručen na svečanosti povodom Dana Grada Zaboka 21. 5. 2010.

Nastavljen je proces obnavljanja certifikata sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2008 za GRAD ZABOK.

Uz redovno godišnje provođenje nadzornih audita, recertifikacijska provjera je sukladno novim IAF (International Accreditation Forum) procedurama provedena prije isteka prethodnog certifikata (5.5.2013).

Recertifikacijski audit proveden je 28. 3. 2013. i utvrđeno slijedeće:
1. da je sustav sukladan sa svim zahtjevima norme,
2. da je tvrtka/organizacija učinkovito provela planirane i ranije utvrđene mjere,
3. da je sustavom moguće ostvariti postavljene ciljeve politike tvrtke/organizacije,

te dobiven novi CERTIFIKAT ISO 9001:2008

Donesen je novi Priručnik kvalitete i ostala dokumentacija sustava kvalitete.

Priručnik kvalitete je vrhovni strateški dokument poslovnog sustava Grada Zaboka. Priručnik kvalitete je temelj za sve daljnje aktivnosti u poslovnom sustavu. U njemu je opisan temeljni način upravljanja poslovnim sustavom, sa kojim je nadalje usklađena poslovna djelatnost, poslovna politika, što je sve usklađeno sa relevantnim normama i zakonima. Nadalje, doneseni su: Katalog procesa, Katalog radnih postupaka i Katalog operativne dokumentacije

Glavne točke norme su:

· – sustav upravljanja kvalitetom,

· – odgovornost rukovodstva,

· – upravljanje resursima

· – realizacija proizvoda i usluga,

· – mjerenje, analiza i poboljšavanje

Ovdje možete pogledati ili preuzeti dokumente:

VIZIJA

MISIJA

POLITIKA KVALITETE

Novi recertifikacijski audit proveden je 20. 4. 2016.

Sukladno politici kvalitete u Gradskoj upravi 20. 4. 2016. izvršen jerecertifikacijski audit auditora ispred tvrtke Bureau Veritas u trajanju jednoga dana prema procedurama BV-a.

Obavljen je pregled dokumentacije, kao i obilazak same organizacije. Opseg sustava upravljanja kvalitetom nije se mijenjao u odnosu na prethodni audit. Sve opservacije sa nadzornog audita riješene su i iskorištene za unapređenje sustava upravljanja kvalitetom.

Dobiven je novi Cerifikat ISO 9001 : 2008

Skip to content