Novosti

Ispunite kratku anketu u sklopu projekta REMARKABLE

Grad Zabok u sklopu projekta REMARKABLE Climate Leaders radi na izradi Planova klimatske neutralnosti do 2050. godine. Kako bi prilagodili mjere u planu stvarnoj situaciji na području grada, izrazito nam je bitno Vaše mišljenje. Iz tog razloga bi Vas molili da ispunite kratki upitnik u nastavku! Očekivano vrijeme ispunjavanja je 5 minuta.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Plan_klimatske_neutralnosti_Zabok

Skip to content