Novosti

Izgradnja pješačko-željezničkog prijelaza kod Osnovne škole Zabok

U petak, 10. 4. 2015. započeli radovi na izgradnji pješačko željezničkog prijelaza kod Osnovne škole Zabok. Izvođač radova POLI – MONT d.o.o., Špičkovina bb.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content