Izjava o pristupačnosti

Grad Zabok nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Grada Zaboka www.zabok.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova  internetska stranica potpuno je u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. kolovoza 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. godine. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene mrežnim alatom javno dostupnim na poveznici: https://accessibilityinsights.io/docs/en/web/overview.

Izjava je zadnji put preispitana 24. kolovoza 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije i kontakt vezano uz obavješćivanje o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete zatražiti e-poštom kruno@zabok.hr ili telefonom 049/587-764.

Postupak praćenja provedbe propisa – Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +38514609041 ili putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content