Novosti

IZRAĐUJE SE NOVA MREŽA ŠKOLSKIH USTANOVA

Krapinsko-zagorska županija ima obvezu izraditi prijedlog optimalne mreže osnovnih škola za škole čiji su osnivači

Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predviđena je izrada nove Mreže školskih ustanova. Inače, prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisano je da osnovna škola ima najmanje osam razrednih odjela, najmanje po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda, što osigurava cjelovitost osmogodišnjega obveznog školovanja, istaknuli su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U KZŽ 4 osnivača

Konkretno, u Krapinsko-zagorskoj županiji su četiri osnivača osnovnoškolskih ustanova (Vlada RH, Županija, Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice). U školskoj godini 2014./2015. nastavu u osnovnoškolskim ustanovama pohađalo je 9884 učenika u 629 razrednih odjela. Prosječna veličina škole je 543, a prosječan broj razrednih odjela je 28 učenika. Gledajući prosječne podatke, osnovne škole na području Krapinsko-zagorske županije su optimalne veličine, ali ako temeljito razmotrimo svaku školu ponaosob, utvrdit ćemo da u Županiji osim dvije osnovne škole u kojima se provodi poseban program za učenike s teškoćama u razvoju, a koje imaju manje od 150 učenika i koje u skladu s odredbama Standarda mogu imati i manje od 150 učenika, djeluje još pet osnovnih škola koje izvode redoviti program, a imaju manje učenika. To su: Osnovna škola Lijepa Naša, Tuhelj u kojoj (prema podacima iz elektroničke baze podataka Ministarstva (e-Matice)) nastavu u šk. god. 2014./2015. pohađa 136 učenika, Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor u kojoj nastavu pohađa 138 učenika, Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec u kojoj nastavu pohađaju 133 učenika, Osnovna škola Belec u kojoj nastavu pohađa 113 učenika i Osnovna škola Gornje Jesenje u kojoj nastavu pohađa 96 učenika. Isto tako i u Krapinsko-zagorskoj županiji ima područnih škola u kojima nastavu pohađa manje od 5 učenika.

Optimalni uvjeti za sve

-Budući da su sukladno Zakonu, osnivači ti koji su dužni donijeti Mrežu škola, svaki osnivač, a to znači i Krapinsko-zagorska županija ima obvezu izraditi prijedlog optimalne mreže osnovnih škola kako bi se svakom djetetu omogućili optimalni uvjeti za ostvarenje predviđenih ishoda i nastavak školovanja u srednjoškolskim ustanovama. Dakle, Ministarstvo ne zatvara škole, jer isto nije predviđeno propisima, već u suradnji s osnivačima želi da se izradi optimalna mreža škola koja će učenicima omogućiti najbolje uvjete za stjecanje kompetencija – odgovor je koji nam je stigao iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Mirjana Bašak)

INFOBOXS manje od 150 učenike su sljedeće zagorske škole: OŠ Lijepa Naša Tuhelj, OŠ Franje Horvata Kiša Lobor, OŠ Josipa Broza Kumrovec, OŠ Belec i OŠ Gornje Jesenje
Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content