Novosti

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUGZ i stavljanja izvan snage UPU gospodarske zone „Zabok 1“

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka,

Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana od 24.05. do 31.05.2019. g.

JAVNA RASPRAVA o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 1“

Javna rasprava o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana

uređenja gospodarske zone „Zabok 1“ trajati će 8 dana od 21.05. do 28.05.2019. g.

Download Javna-rasprava-o-Prijedlogu-VI-izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-ure-enja-Grada-Zaboka.pdf
Download Javna-rasprava-o-provo-enju-postupka-stavljanja-izvan-snage-Urbanisti-kog-plana-ure-enja-gospodarske-zone-Zabok-1-.pdf
Download PPUG-Zabok-VI-izmjene-PRIJEDLOG-PLANA-ZA-JAVNU-RASPRAVU.pdf
Skip to content