Novosti

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

  1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
  • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te
  • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima. II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 264.361,15 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine. III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

Grad Zabok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content