Novosti

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

  1. Grad Zabok prodaje nekretnine građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka:A) kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok iB) kčbr. 4191/2 (odgovara kčbr. 9332/2 k.o. Zabok), oranica 1820 m², upisana u zk.ul.br. 4317 k.o. Zabok, kčbr. 4192/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površine 1205 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok i kčbr. 4193/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površina 2718 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok. II. Početna kupoprodajna cijena nekretnina iznosi150,30 kuna po 1m².Nekretnine navedene pod I. B) prodaju se isključivo kao cjelina.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu. III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

Grad Zabok

Skip to content